Gemeenteblad 330, 15 december 2014 - Intrekking Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs Gemeente Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs Gemeente Son en Breugel, vastgesteld door de raad op 22 december 2011, per 1 januari 2015 in.