Gemeenteblad 331, 15 december 2014 - Intrekking Verordening verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014 per 1 januari 2015 in.