Gemeenteblad 332, 23 december 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning Rooijseweg

Dit artikel is gearchiveerd op 03-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 453
Publicatiedatum: 23-12-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 11 december 2014 Rooijseweg ongenummerd – het realiseren van 39 woningen bestaande uit rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.