Gemeenteblad 334, 23 december 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning H. Veenemanstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 03-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BA
Publicatiedatum: 23-12-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 16 december 2014 Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA – plaatsen reclame-uiting (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.