Gemeenteblad 341, 30 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5206

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EG
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op: 

  • 19 december 2014 Science Park Eindhoven 5206, 5692 EG – aanpassen gevelreclame (BOUWEN)


 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.