Gemeenteblad 342, 30 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 2037

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op: 

  • 22 december 2014 Ekkersrijt 2037, 5692 BB – plaatsen pellet silo en pellet ketel (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.