Gemeenteblad 344, 30 december 2014 - Verordening Inkomenstoeslag en studietoeslag 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt per 1 januari 2015 de Verordening Inkomenstoeslag en studietoeslag 2015 vast.