Gemeenteblad 347, 31 december 2014 - Intrekking Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 in op de datum dat nieuwe Verordening Re-integratieverordening Participatiewet 2015 in werking treedt. De nieuwe verordening treedt in werking per 1 januari 2015.