Gemeenteblad 348, 30 december 2014 - Intrekking Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2014

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2014 in .