Gemeenteblad 349, 30 december 2014 - Intrekking Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Handhavingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014 gemeente Son en Breugel in.