Gemeenteblad 350, 30 december 2014 - Intrekking Maatregelenverordening Wwb, Bbz, Ioaw, Ioaz 2013

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Maatregelenverordening Wwb, Bbz, Ioaw, Ioaz 2013 in.