Gemeenteblad 351, 30 december 2014 - Intrekking De Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (2013)

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (2013) in.