Gemeenteblad 352, 30 december 2014 - Intrekking Verordening Cliëntenparticipatie Wwb en Wij 2009

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening Cliëntenparticipatie Wwb en Wij 2009 in.