Gemeenteblad 354, 30 december 2014 - Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt , met als ingangsdatum van de heffing 1 januari 2015, de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015 vast.