Gemeenteblad 362, 30 december 2014 - Intrekking Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014 per 1 januari 2015 in.