Gemeenteblad 368, 30 december 2014 - Intrekking Verordening op de raadscommissies 2011

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening op de raadscommissies 2011, vastgesteld op 28 april 2011, in.