Gemeenteblad 369, 30 december 2014 - Wijziging Verordening stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed gemeente Son en Breugel 2013

Dit artikel is gearchiveerd op 10-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad trekt de Verordening Stimuleringslening voor verduurzaming en kwaliteitsverbetering vastgoed Gemeente Son en Breugel 2013 voor de doelgroep particuliere woningbezitters in. De genoemde verordening voor MKB-ondernemers blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid met de doelgroep verenigingen;
In januari 2014 is het Nationaal Energiebespaarfonds van start gegaan. Dit fonds, bedoeld voor particuliere woningeigenaren, kent betere leningsvoorwaarden dan de eigen lokale regeling. Van de lokale regeling is tot nog toe geen gebruik gemaakt. De noodzaak tot instandhouding is niet langer aanwezig.