Gemeenteblad 372, 6 januari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1301

Dit artikel is gearchiveerd op 17-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AJ
Publicatiedatum: 06-01-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 23 december 2014     Ekkersrijt 1301, 5692 AJ – plaatsen van twee PGS 15 opslagkluizen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.