Gemeenteblad 373, 6 januari 2015 - Overzicht belastingtarieven 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 17-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 06-01-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het tarief marktgeld 2015 bedraagt per strekkende meter € 1,69. Het tarief per kwartaal bedraagt € 18,58 per strekkende meter.

Het tarief precariobelasting voor 2015 bedraagt € 13,66 per jaar per vierkante meter. Voor een tijdelijke terrasuitbreiding bij evenementen bedraagt het tarief € 5,70 per vierkante meter.

Tarieven rioolheffing 2015
Per afgevoerd afvalwater van 0 tot en met 500 kubieke meter: € 142,00 per jaar.

Het tarief reinigingsrechten voor 2015 bedraagt € 176,40 per jaar. Dit is exclusief omzetbelasting.

De tarieven afvalstoffenheffing 2015 bedragen voor één persoonshuishouden € 149,64 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden is dit € 187,58.

De tarieven onroerende zaakbelastingen 2015 zijn als volgt:
OZB Eigenaarsdeel woningen 0,0927% van de WOZ-waarde
OZB Eigenaarsdeel niet-woningen 0,1378% van de WOZ-waarde
OZB Gebruikersdeel niet-woningen 0,1233% van de WOZ-waarde

De belangrijkste leges tarieven voor 2015 zijn als volgt:
Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met donderdag en op vrijdagochtend € 339,50
Huwelijksvoltrekking op vrijdagmiddag en op zaterdag € 566,00
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 28,48
Nederlandse identiteitskaart voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 53,07
Rijbewijs € 38,83
Paspoort € 67,11
Uittreksel BRP € 10,20