Gemeenteblad 374, 6 januari 2015 - Besluit uitvoeringsregels Wmo 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 17-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 06-01-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 29 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders het Besluit uitvoeringsregels Wmo 2015, “De verordening in uitvoering” van de gemeente Son en Breugel vastgesteld.
Het besluit ligt vanaf woensdag 31 december 2014 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel. U kunt het document ook op onze website bekijken.

Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.