Gemeenteblad 376, 13 januari 2015 - Verleende omgevingsvergunning H. Veenemanstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 24-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691BA
Publicatiedatum: 13-01-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 07 januari 2015 Hendrik Veenemanstraat 7, 5691 BA – aanbrengen reclame-uiting (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.