Gemeenteblad 378, 20 januari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 7410 en 7412

Dit artikel is gearchiveerd op 03-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HK
Publicatiedatum: 20-01-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning


 

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 13 januari 2015 Ekkersrijt 7410 en 7412, 5692 HK - uitbreiden en samenvoegen twee bedrijfshallen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.