Gemeenteblad 379, 20 januari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Amerikalaan 44

Dit artikel is gearchiveerd op 03-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KD
Publicatiedatum: 20-01-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 13 januari 2015 Amerikalaan 44, 5691 KD - realiseren dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.