Gemeenteblad 380, 20 januari 2015 - Evenementvergunning Carnaval

Dit artikel is gearchiveerd op 03-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-01-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen voor:

  • De carnavalsoptocht op 15 februari, start 13:11 uur vanaf startpunt Piet Heinlaan/Evertsenlaan;
  • De Krutjesgatse Oberrace op 16 februari op een gedeelte van de Nieuwstraat van 14:00 tot 17:00 uur.
  • De optocht Boerenbruiloft op 17 februari, tussen 12.30 en 13.30 uur startpunt brug over de Dommel ter hoogte van de Veerstraat/ Wilhelminalaan;
     

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.