Gemeenteblad 382, 27 januari 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 2060A

Dit artikel is gearchiveerd op 10-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BA
Publicatiedatum: 27-01-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 20 januari 2015 Ekkersrijt 2060A, 5692 BA – plaatsen gaaskooiconstructie met zelfsluitende deuren (BOUWEN)


 

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.