Gemeenteblad 384, 27 januari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 29

Dit artikel is gearchiveerd op 10-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CC
Publicatiedatum: 27-01-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 20 januari 2015 Zandstraat 29, 5691 CC – herbouwen garage/berging met veranda (BOUWEN)


 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.