Gemeenteblad 385, 27 januari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Beetsstraat 13

Dit artikel is gearchiveerd op 10-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XK
Publicatiedatum: 27-01-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 20 januari 2015 Beetsstraat 13, 5691 XK – noodkap van 1 grove den perceel (KAPPEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.