Gemeenteblad 389, 3 februari 2015, Aangevraagde omgevingsvergunning Brouwerskampweg 12

Dit artikel is gearchiveerd op 17-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PP
Publicatiedatum: 03-02-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 22 januari 2015 Brouwerskampweg 12, 5691 PP – asbestsanering (SLOPEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.