Gemeenteblad 392, 3 februari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Buntlaan 14

Dit artikel is gearchiveerd op 17-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WX
Publicatiedatum: 03-02-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 30 januari 2015  Buntlaan 14 5691 WX - noodkap van 1 spar en 2 lariksen zij en achtererf perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.