Gemeenteblad 394, 10 februari 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Olen 13

Dit artikel is gearchiveerd op 24-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 10-02-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 29 januari 2015 Olen 13, 5694 NP – afwijken gebruik bestemmingsplan, om een deel van de boerderij in gebruik te nemen als zorgboerderij (AFWIJKEN RO)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.