Gemeenteblad 396, 10 februari 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Brederodestraat 3

Dit artikel is gearchiveerd op 24-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XN
Publicatiedatum: 10-02-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 02 februari 2015 Brederodestraat 3, 5691 XN – balkon dichtmaken d.m.v. een raamkozijn (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.