Gemeenteblad 403, 17 februari 2015 - Verleende omgevingsvergunning Heistraat 16b

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CA
Publicatiedatum: 17-02-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 09 februari 2015 Heistraat 16b, 5691 CA – ombouwen garage tot kantoor (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.