Gemeenteblad 405, 17 februari 2015 - Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A”

Dit artikel is gearchiveerd op 31-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-02-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A”, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2014, onherroepelijk is geworden.
Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 01 januari 2015 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A” is tijdens openingstijden in te zien bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis of te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.