Gemeenteblad 408, 24 februari 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Sijslaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 07-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VR
Publicatiedatum: 24-02-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 14 februari 2015 Sijslaan 1, 5691 VR – verbouwen bungalow en plaatsen carport (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.