Gemeenteblad 409, 24 februari 2015 - Intrekking aanvraag omgevingsvergunning Sonniuswijk 25

Dit artikel is gearchiveerd op 07-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PD
Publicatiedatum: 24-02-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

  • 04 februari 2015 Sonniuswijk 25, 5691 PD – bouwen landbouwloods/werkplaats (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.