Gemeenteblad 411, 24 februari 2015 - Drank- en Horecavergunning ‘de Soepkom’

Dit artikel is gearchiveerd op 07-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken in lunchroom “de Soepkom” aan de Airbornestraat 8-8a, 5691 CD Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar maken. Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.