Gemeenteblad 419, 17 maart 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Van Gentlaan 14

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SC
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 10 maart 2015 van Gentlaan 14, 5694 SC – Wijzigen bestemming naar wonen (HANDELEN IN STRIJD REGELS RO)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.