Gemeenteblad 420, 17 maart 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Honingbij 1

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692VE
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 11 maart 2015  Honingbij 1, 5692 VE – Plaatsen voetgangersbrug Basisschool de Ruimte (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.