Gemeenteblad 422, 17 maart 2015 - Verleende omgevingsvergunning Amerikalaan 28

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KB, 5691KD
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op: 

  • 12 maart 2015 Amerikalaan 28, 5691 KD – plaatsen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.