Gemeenteblad 423, 17 maart 2015 - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Ekkersrijt 3200

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Op 5 maart 2015 is een melding ontvangen van M.J. van Kaathoven BV, Ekkersrijt 3200 als gevolg van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd gedurende 3 werkdagen vanaf woensdag 18 maart 2015.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast. Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen de heer Arjen Obbema, telefoonnummer 0499- 491 491.