Gemeenteblad 424, 17 maart 2015 - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (milieu) ter inzage Ekkersrijt 1301

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te verlenen aan Quaron BV voor het veranderen van de werking van de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 1301 te Son.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en andere terzake doende stukken liggen van 17 maart 2015 tot 28 april 2015 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.
Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 28 april 2014 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.