Gemeenteblad 431, 24 maart 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Bernhardstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 05-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TM
Publicatiedatum: 24-03-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 18 maart 2015 Bernhardstraat 1, 5691 TM – uitbreiden woonhuis en plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

 

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.