Gemeenteblad 432, 24 maart 2015 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 6030

Dit artikel is gearchiveerd op 05-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692GA
Publicatiedatum: 24-03-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 17 maart 2015 Ekkersrijt 6030, 5692 GA – tijdelijk plaatsen reclameobject gedurende van 19 februari 2015 tot en met 5 januari 2016 (BOUWEN)


 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.