Gemeenteblad 434, 24 maart 2015 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 2060 a

Dit artikel is gearchiveerd op 05-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BA
Publicatiedatum: 24-03-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 17 maart 2015 Ekkersrijt 2060 a, 5692 BA – bouwen gaaskooi PGS 15 (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.