Gemeenteblad 436, 24 maart 2015 - Verleende omgevingsvergunning Boogschutterlaan 6

Dit artikel is gearchiveerd op 05-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VK
Publicatiedatum: 24-03-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 19 maart 2015 Boogschutterlaan 6, 5691 VK – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.