Gemeenteblad 440, 31 maart 2015 - Verleende omgevingsvergunning Olen 13

Dit artikel is gearchiveerd op 12-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 31-03-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 24 maart 2015 Olen 13, 5694 NP - afwijken gebruik bestemmingsplan, om een deel van de boerderij in gebruik te nemen als zorgboerderij (AFWIJKEN RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.