Gemeenteblad 443, 7 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Amerikalaan 33

Dit artikel is gearchiveerd op 18-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KB
Publicatiedatum: 06-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 maart 2015 Amerikalaan 33, 5691 KB – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
  • 26 maart 2015 Amerikalaan 33, 5691 KB – gedeetelijk slopen woonhuis (SLOPEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.