Gemeenteblad 444, 7 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Gelderlandlaan 23

Dit artikel is gearchiveerd op 19-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691KL
Publicatiedatum: 07-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 29 maart 2015 Gelderlandlaan 23, 5691 KL – bouwen berging (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.