Gemeenteblad 447, 7 april 2015 - Verleende omgevingsvergunning Troelstrasraat 5

Dit artikel is gearchiveerd op 19-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CM
Publicatiedatum: 07-04-2015
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 2 april 2015 Troelstrastraat 5, 5694 CM – verbouwen en uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.