Gemeenteblad 451, 14 april 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning Panterlaan 3

Dit artikel is gearchiveerd op 26-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GD
Publicatiedatum: 14-04-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 07 april 2015 Panterlaan 3, 5691 GD – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.